www.kosice.info
Hotely
Hotel Story Košice Kosice » Hotels » Story Hotel

» Turistický sprievodca
Ubytovanie
Služby
Mapa
Počasie
História
Pamiatky
Zaujímavosti
Kontakt
Rent a car Požičovňa áut v meste a z letiska za super nízke ceny.


Sprievodcovské služby
Turistický sprievodca po meste a okolí.

Košice Story Hotel

Košice Story Hotel je projekt s ambíciou prerozprávať príbehy Košíc. Tak ako každý príbeh zachytáva jedinečnú udalosť vyjadrenú osobným rozprávaním autora, Košice Story Hotel je alegóriou knihy príbehov svojsky prerozprávanou umelcami, architektmi či dizajnérmi. Umelecky pretvorené izby sú umiestnené v niekoľkých hoteloch v rôznych častiach mesta a sú prepojené na početné lokálne kultúrne inštitúcie a služby. Izba je vnímaná ako odraz identity mesta ktorá slúži k navodeniu atmosféry a je kľúčom ku kvalitnej a širokej škály kultúrnej ponuky mesta. Návštevník sa ubytovaním v hotelovej izbe stáva súčasťou príbehu do ktorého zasahuje interakciou s lokálnym prostredím a svojvoľne ovplyvňuje dej, rozsah či žáner. S Košice Story Hotel hosť zažije mesto živé i spiace, moderné i analógové, elegantné i oceľové.

Story 001 – Izba o Otvorenej mestskej galérii a street-arte v Košiciach
Autori: Viktor Feher, Martin Kiman
Hotel: Kongres Hotel Roca
Adresa: Južná trieda 1590/117, 040 01 Košice, Slovakia

Prvá izba vznikla spoluprácou s Viktorom Feherom, zakladateľom Street Art Communication, a poliakom Martinom Kimanom. Organizácia Street Art Communication bola založená v roku 2008 šiestimi Košičanmi ktorí ukázali, že verejný priestor môže vyzerať lepšie aj vďaka pouličnému umeniu. Ich cieľom bolo dlhodobo vytvárať z Košíc galériu súčasného pouličného umenia, ktorá existuje pod skratkou OMG (Open Mural Galery). Viktor a Martin sa snažili zhmotniť mestskú galériu práve v Hoteli Roca. Pre Story 001 je charakteristická koláž obrazov „Urban FlashBacks“, ktoré vyjadrujú momenty, symboly a vizuálne prvky odkazujúce na mestské prostredie, pouličné umenie a vizuálnu komunikáciu vo verejnom priestore.
Po formálnej stránke autori využívali všetky známe techniky, ktoré sa bežne v uliciach používajú pri tvorbe grafitti, streetartu, či reklamy – sprej, stencilová technika, paterny, ilustrácie, ktoré vytvarajú zhluk vizuálnych prvkov a vyskytujú sa v každom väčšom meste sveta.

Story 002 – Izba o čiernobielom pohľade na košickú kinematografiu
Autori: Roman Juhás, Martin Kossuth
Hotel: Congress Hotel Centrum
Adresa: Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Mladí autori z rozbiehajúceho štúdia 436 dostali možnosť vykresliť príbeh filmových Košíc v izbe Congress Hotel Centrum, kde sa rozhodli zhmotniť filmový žáner Film noir, ktorý vznikol v 40. -50.rokoch minulého storočia. Jedným z hlavných zámerov je ponúknuť návštevníkovi unikátny zážitok, ocitnutím sa v čierno-bielej izbe s typickým inventárom ako písací stroj či neónový nápis za oknom. Príbeh je návštevníkovi podávaný formou listu od neznámeho adresáta, ktorý ho uvedie do deja izbovej scény. Jedine návštevník prinesie do tejto izby farbu a jeho osobné veci budú v danom prostredí doslova svietiť. Izba je koncepčne úzko napojená na pôvodné kino Úsmev v uliciach Starého mesta, niekoľko rokov opustené, no ktoré v posledných mesiacoch opäť ožíva a jeho úloha v príbehu filmovej kultúry je čoraz výraznejšia.

Story 003 – Izba o zlatom veku výtvarnej moderny v Košiciach
Autori: Pavol Wohlfahrt, Rastislav Jurčík
Hotel: Hotel Ambassador
Adresa: Hlavná 73/101, 040 01, Košice-Staré Mesto

Fenomén košicej moderny odráža rozmanité prejavy intelektuálneho prostredia Košíc v 20. rokoch 20. storočia. V tomto období sa mesto kultúrne spojilo s inými metropolami kultúry akými bol Berlín, Paríž, Praha alebo Viedeň. Snahou autorov bolo samotný priestor izby povýšiť na viac ako len hotelovú izbu a svojim príspevkom podporiť povedomie a podčiarknuť význam jedinečnej historickej udalosti. Pavol Wohlfahrt a Rastislav Jurčík sú v bežnom živote architekti a pre Hotel Ambassador pripravili príbeh medzivojnovej výtvarnej moderny, ktorého najzreteľnejšou postavou v rámci Košíc je Anton Jaszusch. Jeho významné dielo Zánik planéty, ktorého podoba dominuje v izbe hoteli Ambassador, bolo počas komunistického režimu nešetrené a nedôstojné uskladnené za skriňami. Dielo dnes visí vo Východoslovenskej galérii aj vďaka reštaurátorke Márii Spoločnikovej, ktorá dielu dala nový život a rozmer.

Story 004 – Izba o Košickom zlatom poklade a jeho nedopovedaných tajomstvách
Autori: Štefan Pacák
Hotel: Hotel Zlatý Dukát
Adresa: Hlavná 11/16, 040 01 Košice - Staré Mesto

Téma Košického zlatého pokladu bola základom koncepcie už na začiatku projektovania hotela Zlatý Dukát, ktorý je situovaný v jednej z najstarších budov mesta. Poloha a pôvodná architektúra meštianskeho domu s historickými pivnicami z 13. storočia na Hlavnej ulici odkazuje na históriu, ktorej súčasťou je aj jeden z najvýznamnejších nálezov zlatých mincí v európskom a svetovom kontexte. Poklad bol ukrytý zo strachu pre odcudzením pod podlahu meštianskeho domu na Hlavnej ulici č. 68. Dnes si ho v plnej kráse môžete pozrieť v podzemných priestoroch Východoslovenského múzea. Autor izby Štefan Pacák je jedou z najvýznamnejších osobností košickej architektúry, ktorá viditeľne ovplyvnila toto mesto. Špeciálne vytvorená izba spája históriu a súčasný dizajn. Zhmotňuje svetlá a tiene renesancie, odlesky kovov a teplo zlata, ktoré návštevníka vtiahnu do tajuplnej atmosféry pätnásteho storočia, do doby košického zlatého pokladu a jeho nedopovedaných tajomstiev.

Story 005 – Izba venovaná pamiatke literárneho velikána Sándora Máraia a jeho životnému štýlu
Autori: Martin Drahovský
Hotel: Hotel Bankov
Adresa: Dolný Bankov 1349/2, 040 01 Košice, Slovakia

Hotel Bankov je najstarším funkčným hotelom na Slovensku pôsobiacim na pôvodnom mieste a zároveň mimoriadnym miestom pre vnímanie a pochopenie košickej meštiackej kultúry. Šándor Márai, košický rodák, dlhé obdobie nepoznaný autor – humanista, ktorého diela boli zakázané nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a ktorý svoj vzťah ku rodnému mestu, ku Košiciam, opisuje - literárno idealisticky a miestno realisticky - ako máloktorý spisovateľ na svete. Márai, patrici do rodiny košických mešťanov- patricijov – strávil niekoľko rokov cez letné mesiace na Bankove. Spomína to vo svojich dielach prepájajúcich lokálnu atmosféru a svetové udalosti s filozofiou a hierarchiou občianskych hodnôt. Vytvorenie Máraiho izby, bolo už iba logickým vyústením, či doplnením v hoteli, ktorý sa systémovo venuje kultivovaniu meštianskeho prostredia Košíc. Izba má pripomenúť Máraiho cestovateľský aj kaviarenský život, kde si návštevník môže prečítať Máraiho knihu, nechať sa uniesť melódiami z Máraihio obdobia, či sledovať na mape miesta Máraiho životnej púte.

©2001 - www.slovakia.com